Konferencja Metodyczna in Hamilton

Doctor Ewa J. Antczak presented for Polish teachers in Hamilton: “How to make learning interesting and fun for your students?”. The event took place in April 2015.

Konferencja Metodyczna zorganizowana przez Zarząd Związku Nauczycieli Polskich w Kanadzie, Oddziału Hamilton odbyła się w dniu 19 kwietnia 2015 roku w Domu Polskim, Hamilton. Obecni nauczyciele ze szkół polonijnych z Hamiltonu, St. Catharines oraz Brantford , zrzeszeni w Oddziale Hamilton, wysłuchali z zainteresowaniem prelekcji Dr. Ewa J. Antczak, której wystąpienie poświęcone było tematowi “JAK ZAINTERESOWAĆ UCZNIA NAUKĄ WYKORZYSTUJĄC ZNAJOMOŚĆ PSYCHOLOGII DZIECKA”.

Konferencja Metodyczna
Konferencja Metodyczna
Konferencja Metodyczna
Konferencja Metodyczna
Konferencja Metodyczna

Send this to a friend